CÉU DE OUTRO LUGAR
CHINE-JO - CHIYO-NI - KIKUSHA-NI
SEIFU-NI - SHISEI-JO - SH‘FU-NI
SHOKUY-NI - SOGETSU-NI
SONO-JO - SUTE-JO E UK‘-NI
TRADUÇÃO DE ALICE RUIZ
1985

Editora Expressão
São Paulo - SP


Bibliografia
   
 

KIKUSHA-NI

the cool on the bridge
he moon and I
alone remain

no pote a brisa
comigo a lua
vem e brilha

CÉU DE OUTRO LUGAR
Amostras:
CHIYO-NI
SHISEI-JO
UK‘-NI
SONO-JO
KIKUSHA-NI
 
| Release | Discografia | Inéditas|Bibliografia | Fotos | Agenda | Contato | Links | Home |
© 2003-2012. Alice Ruiz. Todos os direitos reservados