CÉU DE OUTRO LUGAR
CHINE-JO - CHIYO-NI - KIKUSHA-NI
SEIFU-NI - SHISEI-JO - SHFU-NI
SHOKUY-NI - SOGETSU-NI
SONO-JO - SUTE-JO E UK-NI
TRADUÇÃO DE ALICE RUIZ
1985

Editora Expressão
São Paulo - SP


Bibliografia
   
 

UK-NI

Where he my child
he should not accompany you
this night of snow

se esse menino fosse meu
no iria com voc
na neve dessa noite

CÉU DE OUTRO LUGAR
Amostras:
CHIYO-NI
SHISEI-JO
UK-NI
SONO-JO
KIKUSHA-NI
 
| Release | Discografia | Inéditas|Bibliografia | Fotos | Agenda | Contato | Links | Home |
© 2003-2012. Alice Ruiz. Todos os direitos reservados